COACHING
BUREAU
  Algemeen Diensten Werkwijze Agenda Contact
I N Z I C H T

 

Werkwijze:

 • Links

 • Tarieven

 • Technieken

 • Kennismaken

 • Ethische gedragscodes
 •  

  Ik ben deelnemer aan de Etische Code van Phoenix Opleidingen. Meer informatie hierover kunt u hier nalezen.
  De complete Code kunt u hier nalezen.

  Door deze aansluiting is er ook een platform waar je terecht kunt als je een klacht hebt.

  Phoenix logo

  De uitgangspunten voor mijn werk zijn:
  - Autonomie Ieder mens heeft het vermogen zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. De inbedding in een groter geheel vraagt naast vrije wil ook om overgave.

  - Heelheid Ieder mens heeft de kwaliteit zich te ontwikkelen en te aanvaarden wat (nog) niet heel is. Dankzij een groter perspectief kan hij beide onder ogen zien.

  - Identiteit Ieder mens heeft de kwaliteit om zichzelf te zijn in wisselende tijden en omstandigheden.

  - Integratie Ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag.

  - Zingeving Ieder mens heeft de kwaliteit om het eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel.