COACHING
BUREAU
  Algemeen Diensten Werkwijze Agenda Contact
I N Z I C H T


 • Persoonlijke begeleiding

 • Familieopstellingen

 • Compassietraining

 • ADD en ADHD

 • Talking Stick Dialoog
 • Talking STickTalking STick

  TALKING STICK DIALOOG

  Praten met je hart, luisteren met je hart....

  Oorsprong:
  Van oudsher werd de talking stick gebruikt door Indianenstammen uit Noord-Amerika die belangrijke zaken wilden bespreken. Zo kon elk onderwerp ruim worden onderzocht op meningen en ervaringen en was elke stem van waarde. De stamoudste nam initiatief en begon ook deze deelronde.

  De talking stick, of praatstok, is een met veren, kralen, haren of andere natuurlijke materialen versierde houten stok. Deze versieringen herinneren aan spirituele zaken als wijsheid en eerlijkheid van het hart, verbonden met warmte en de kracht van de dieren en heiligheid van de geestelijke wereld. De maker legt er zijn eigen energie en symboliek in wat vaak ook ondersteuning gaf in de dialoog.

  Overigens werden als praatstok ook wel enkele veren gebruikt of een vredespijp of schelpenketting. Naast Noord-Amerika wordt de stok ook in Zuid-Afrika gebruikt en vindt ook in Europa steeds meer zijn weg.

  Deze stok is bedoeld om aan te geven wie spreekt. Wie wil spreken wacht tot de stok beschikbaar komt door de vorige spreker. Soms moest de nieuwe spreker het standpunt van de vorige samenvatten. Wie zich niet kan verbinden met de spirituele achtergrond van deze dialoog kan beter zijn mond houden.

  Voordelen:
  Een gewone discussie of vergadering mondt nogal eens uit in snel over en weer praten, niet laten uitpraten, schreeuwen of wat dies meer zij, waardoor er geen werkelijk resultaat behaald wordt. Wie zo spreekt kan niet echt groeien in besluiten, zienswijzen of samenwerking. Vaak ontstaat onbegrip, minachting of verdeeldheid omdat niemand zich echt heeft kunnen uitspreken en dus ook niet gehoord of begrepen voelt. Vaak ook neemt dit soort discussies veel tijd in beslag en moet er vaak weer een vervolggesprek komen wegens uitblijven van consensus of besluit. Bovendien kost het iedere deelnemer vaak ook erg veel energie, wat niet stopt bij het einde van het gesprek.

  Voor een spreekronde met de talking stick kun je een tijdslimiet instellen van 30 tot 60 minuten. Samen met de inleidende voorbereidingen en afsluiting, kost een dergelijk gesprek je dus 1 of maximaal 2 uur tijd, waarbij je verbaasd zult staan van het ver-reikende en verrijkende resultaat.

  Het spreken met een talking stick is dé manier om iedere deelnemer de ruimte te geven zijn of haar standpunt of beleving uiteen te zetten in alle rust, zodat die ook zorgvuldig en vanuit zichzelf en met hart en wijsheid geformuleerd kan worden. Het geeft ook elke deelnemer de ruimte om te luisteren naar zienswijzen die hem wellicht nog niet bekend of duidelijk waren. Zo kan iemands wereld zich verruimen en ontstaat er begrip en verbondenheid.

  Het gebruik van de talking stick vraagt ook de intentie van de deelnemers om zich te verbinden met het onderwerp, zichzelf en de anderen. Het gehoord en begrepen worden, op wezenlijk niveau, maakt dat een ieder zich waardevol voelt en in staat om een bijdrage te leveren.

  Gebruik nu:
  Door bovengenoemde voordelen kun je je voorstellen dat een gespreksronde met de talking stick ingezet kan worden in enorm veel diverse situaties. Zowel zakelijk als prive zijn er diverse toepassingen denkbaar. Steven Covey noemt het zelfs een van de beste manieren om te communiceren. De werkelijke dialoog.

  Soms kan er een onderwerp al van te voren worden vastgesteld, maar soms is dat niet eens nodig. Dan ontstaat er vanzelf wat er aan de orde is en wat nu om aandacht vraagt.

  Enkele voorbeelden:

  • Een team wat niet lekker samenwerkt omdat er verscheidenheid in leden zit qua achtergrond of inzet komt tot verbondenheid en gezamenlijkheid.

  • Een groep sporters die veel onderlinge competitie ervaren wat de groepsprestatie niet ten goede komt.

  • Een religieuze groep die van gedachten wil wisselen over een bepaald onderwerp bereikt op deze manier grote diepgang.

  • Een directeur die zijn/haar medewerkers niet mee krijgt in een grote beslissing kan ervaren waarom deze weerstand er is en de medewerkers begrijpen meer van de achtergronden van de beslissingen.

  • Een gelijkgestemde groep met een gemeenschappelijke deler kunnen ervaringen uitwisselen en leren van elkaar, zoals een groep vrouwen die graag vrouwenthema's willen onderzoeken of kunstenaars of psychologen.

  • Een schoolklas die te maken krijgt met het verwerken van wat een klasgenoot is overkomen, dood, ziekte of anderszins niet dagelijks.

  • Een familie of gezin wat vastloopt door meningsverschillen, ordeverstoringen of verloren verbinding kan door elkaar te horen en te spreken weer ervaren wat hen wel verbindt.

  Kortom, voor elke groep, groot en klein, jong of oud, zakelijk of prive, is er altijd wel een aanleiding om eens een gesprek met de talking stick te organiseren.

  Een geweldige ervaring voor wie graag echt verder komt!
  Voel je welkom!

  PRAKTISCH:
  De maximale groepsgrootte in mijn praktijkruimte is 15 personen.
  Het minimum is 2 personen.
  Voor grotere groepen kan een andere ruimte worden geregeld, waarvan de huur doorberekend wordt, of kom ik bij jullie langs.

  De kosten voor een bijeenkomst bedragen 20 euro per persoon (reiskosten apart). Zakelijke clienten betalen 35 euro per deelnemer exclusief btw.
  De tijdsinvestering is ongeveer 2 tot 2,5 uur.

  VROUWENCIRKEL:
  Op vaste data komen we bij elkaar om te verbinden, te verdiepen en te ontmoeten. Op open inschrijving. Echt iedere vrouw is welkom!! Je moet je wel tevoren aanmelden via mail of whatsapp. Kosten voor deze bijeenkomsten bedragen 10 euro. Minimaal 4 en maximaal 15 deelnemers.

  Lees hier wat ik erover schreef in de nieuwsbrief.

  Klik hier voor de agenda.