COACHING
BUREAU
  Algemeen Diensten Werkwijze Agenda Contact
I N Z I C H T

 

Algemeen:

 • Wat is coaching?
 • Voor wie is coaching?
 • Wie is de coach?
 • INZICHT van de maand

 • Referenties
 •  

  VOOR WIE IS COACHING?

  Er kunnen verschillende momenten in je leven voordoen waarin je even uit balans bent. Waarin je tegen bepaalde zaken aanloopt en je er alleen niet helemaal uitkomt...
  Voorbeelden van coachvragen zijn:

  * doe ik wel de dingen die ik echt belangrijk vind?
  * ik keer steeds weer naar dezelfde thema's terug, waarom is dat?
  * ik vraag me af, is dit alles?
  * waar is het evenwicht tussen mijn werk- en prive- leven?
  * mijn agenda wordt steeds voller en ik heb het gevoel alles niet aan te kunnen, hoe doe ik het?
  * ik voel me overgeleverd aan de alledaagse gang van zaken. Hoe kom ik hier weer uit?
  * ik heb geen eigen leven meer, ik conformeer me voortdurend. Hoe krijg ik daar verandering in?
  * ik ervaar onbalans, maar hoe kom ik weer in verbinding met mijzelf ?

  INZICHT richt zich op jou en je coachvraag en gaat uit van jouw eigen verantwoordelijkheid. Je krijgt geen oplossingen aangeboden, maar je leert creatief te zijn en zelf mogelijkheden te vinden. INZICHT gaat uit van het principe dat je alleen werkelijk leert op jouw moment en op jouw manier. Vanuit jouw authentieke INZICHT, dat ieder mens IN ZICH heeft. 
  Ook de vorm zal die zijn, die bij jou past. Denk hierbij aan het doen van een familie- of organisatieopstelling, een 1 op 1 gesprek, of door het bijwonen van een training. Het is aan jou.

  Visie op ADHD en ADD:

  ADHD ontstaat vaak als een overlevingsstrategie in antwoord op gebeurtenissen in het leven vanmensen en wordt vervolgens in stand gehouden door hun overtuigingen hierover en de wijze waarop zij hun leven inrichten.
  Acceptatie van deze gebeurtenissen leidt vaak tot het bijstellen of wegvallen van belemmerendeovertuigingen waardoor ander gedrag kan ontstaan en herinrichten van de omstandigheden plaats vindt. Dit samen leidt tot een groterwelbevinden en beter functioneren.

  Missie met betrekking tot ADHD en ADD:

  Door middel van individuele begeleiding en groepstraining ontdekt de client de herkomst van zijn gedrag zodathelder wordt welke ondermijnende aspecten bijgedragen hebben en nog bijdragen aan de symptomen van ADHD. Daarnaast krijgt hij inzicht enhandvatten om zijn huidige omstandigheden zo vorm te geven dat hij optimaal kan functioneren.
  Hierdoor komen mensen prettiger in hun vel te zitten, zodat het leven aangenamer wordt, zowel voor zichzelfals voor hun omgeving, zakelijk en privé.